Před objednáním prosím přidejte zboží do košíku

Před objednáním prosím přidejte zboží do košíku

Přihlásit se

Odpovědnost

Fotografie: Pata Degerman

Odpovědnost

Společnost Focus Nordic se aktivně podílí na vytváření dobrých pracovních podmínek a dobré sociální situaci jak našich dodavatelů a partnerů po celém světě, tak i našich zaměstnanců. Je důležité, aby naše výrobky byly vyráběny eticky, sociálně a ekologicky odpovědným způsobem.


Foto: Petr Klapper

Respektování lidských práv

Respektování lidských práv je základním stavebním kamenem společnosti Focus Nordic. Do našeho kodexu chování jsme implementovali principy United Nations Global Compact, což v praxi například znamená, že by neměl být diskriminován nikdo ze zaměstnanců společnosti Focus Nordic ani z našich dodavatelů. Neakceptujeme dětskou ani nucenou práci. Společnost Focus Nordic a její dodavatelé dodržují Úmluvu o právech dítěte OSN, deklaraci o základních zásadách a právech při práci a národní zákony.


Foto: Jonas Borg

Udržitelný obchod s cílem

Společnost Focus Nordic je členem Amfori, předního světového podnikatelského sdružení pro volný a trvale udržitelný obchod. Věříme ve svět, ve kterém veškerý obchod přináší ekonomické výhody všem a je přínosem i z hlediska životního prostředí. Spolu s více než 700 dalšími členskými společnostmi můžeme pozitivně ovlivňovat a řídit změny ve velkém. Všichni členové Amfori se dohodli na společném kodexu chování, který má dodat na síle našim požadavkům, které klademe na naše dodavatele ohledně pracovních podmínek a sociální situace.

Jako člen Amfori přispíváme k plnění OSN cílů udržitelného rozvoje, globální agendy na rok 2030. Program Cíle udržitelného rozvoje, který byl zahájený v roce 2015, je plán na zvládnutí celosvětových problémů. Představuje celosvětový plán rozvoje vztahující se na celou mezinárodní komunitu a různé otázky od nerovnosti po změnu klimatu. Firmy mají jedinečnou příležitost pomoci k dosažení stanovených cílů vzhledem k rozsahu a dopadu celosvětových dodavatelských řetězců.


Foto: Jakub Fišer

Bezpečné a zdravé pracovní prostředí

Spokojenost v práci, motivace, ochrana zdraví a bezpečnost při práci jsou klíčovými prioritami společnosti Focus Nordic. Žádný zaměstnanec ve společnosti Focus Nordic nebo dodavatel společnosti by neměl riskovat svoje fyzické ani psychické zdraví.

Aktivně pracujeme na zajištění stejných příležitostí pro všechny lidi, nehledě na jejich pohlaví, věku, etnické skupině, sexuální orientaci, identitě, postižení nebo způsobu fungování. Chováme se vůči sobě ohleduplně a s respektem. Společnost Focus Nordic netoleruje žádné formy sexuálního obtěžování.

Společnost Focus Nordic netoleruje užívání žádných drog. Provádíme preventivní kroky k rozpoznání prvních varovných znaků zneužívání a nabízíme našim zaměstnancům podporu v případě potřeby.


Foto: Therese Asplund

Bezpečnost produktů

Výrobci hrají klíčovou roli při zajišťování bezpečnosti výrobků prodávaných v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a plnění norem EU pro bezpečnost, zdraví a ochranu životního prostředí. Elektronická zařízení musí mít označení CE, čímž výrobce prohlašuje, že výrobek splňuje všechny zákonné požadavky a může být prodáván v celém EHP. To platí také pro výrobky vyrobené v jiných zemích, které se prodávají v EHP. Označení CE rovněž podporuje spravedlivou hospodářskou soutěž tím, že jsou všechny společnosti podřízené stejným pravidlům. Veškeré výrobky v sortimentu společnosti Focus Nordic, které obsahují elektronické součástky, mají označení CE.


Foto: Hans Strand

Dopad na životní prostřední

Aby se snížil dopad na životní prostředí, většina všech logistických přeprav je zajišťována lodí. Aktivně spolupracujeme s našimi logistickými partnery na minimalizaci emisí uhlíku a spotřeby paliva. Snižujeme spotřebu papíru a zbytečných balících materiálů vyřizováním faktur v digitální podobě a používáním recyklovaných a udržitelných materiálů.


Foto: Jan Brezina

Recyklace

Směrnice EU o odpadu z elektrických a elektronických zařízení (WEEE) vstoupila v platnost v roce 2003. Stanovila vytvoření systémů sběru odpadů, kdy spotřebitelé bezplatně vracejí svá elektrická a elektronická zařízení. Cílem sběrných systémů je zvýšit recyklaci a opětovné použití elektrického a elektronického odpadu.

Uvedení baterií na evropský trh znamená odpovědnost výrobce za baterie podle Směrnice EU o bateriích a akumulátorech. Směrnice má za cíl minimalizovat negativní dopad baterií, akumulátorů a použitých baterií a akumulátorů na životní prostředí pomocí harmonizace požadavků, zákazem baterií s nebezpečnými látkami a zavedením systémů sběru a recyklace baterií.

Směrnice EU o nakládání s obaly a odpady z obalů si klade za cíl předcházet a snižovat dopad obalů a odpadů z obalů na životní prostředí, podporovat opětovné použití, recyklaci a jiné formy využití obalového odpadu místo jeho konečné likvidace.

Společnost Focus Nordic je členem následujících místních systémů sběru a sdružení pro elektrická a elektronická zařízení, baterie, obaly a obalový odpad:

Česko: Rema System, & Ekokom
Dánsko: ERP & DPA System
Finsko: Elker & Rinki
Norsko: NorSirk & Batteriretur
Polsko: Electro-System & Interseroh
Slovensko: SEWA
Švédsko: El-Kretsen & FTI

V Bulharsku, Estonsku, Maďarsku, Lotyšsku, Litvě, Rumunsku a Slovinsku jsou B2B zákazníci společnosti Focus Nordic v roli dovozce produktů zodpovědní za převzetí odpovědnosti výrobce za elektronická zařízení a baterie. 

Odebírat novinky

Získejte nejnovější informace o produktech, inspiraci a speciální nabídky.