Foto
Video

Zásady ochrany osobních údajů

Fotografie: Ole Henrik Skjelstad

Společnosti Focus Nordic záleží na vašem soukromí a chce, abyste se cítili bezpečně, pokud jde o to, jak zpracováváme vaše osobní údaje. Nařízení EU/EEA o ochraně údajů GDPR s platností od 25. května 2018 má pozitivní vliv na ochranu vašich osobních údajů. V našich zásadách ochrany osobních údajů se dozvíte, jak osobní údaje zpracováváme a jak je chráníme odpovědným, bezpečným a správným způsobem v souladu se zákony a nařízeními. Seznámíme vás také s tím, jaká práva máte v kontaktu s námi jako jednotlivec a jak je můžete od 25. května 2018 uplatnit.

Vaše osobní údaje jsme vždy pečlivě zpracovávali a bezpečně uchovávali v našich databázích. Nařízení GDPR vám umožňuje ovlivnit způsob, jak vaše údaje zpracováváme. Přečtěte si o tom, co děláme pro ochranu osobních údajů, nebo se obraťte na našeho pracovníka odpovědného za ochranu osobních údajů pomocí e-mailu GDPR@focusnordic.com.

 

Všeobecné informace

Společnost Focus Nordic (dále „Focus Nordic“ a zájmena a slovesa v první osobě množného čísla) přistupuje k integritě dat a ochraně osobních údajů všech osob s nejvyšší vážností a zajišťuje našim zákazníkům a návštěvníkům bezpečné a spolehlivé používání našich platforem. Zásady ochrany osobních údajů obsahují veškeré informace týkající se způsobu, jakým shromažďujeme, nakládáme a ukládáme vaše osobní údaje včetně zdůraznění vašich osobních práv a způsobů, kterými je můžete ohledně dat uplatnit. Zásady jsou stanoveny v souladu s novým nařízením EU/EEA GDPR (obecné nařízení na ochranu osobních údajů) a jsou zaměřeny na naše zákazníky, současné i budoucí, žadatele o zaměstnání a také návštěvníky našich platforem. Dotazy týkající se způsobů, jakými nakládáme s vašimi osobními údaji, směřujte na našeho pracovníka zodpovědného za ochranu osobních údajů prostřednictvím e-mailu GDPR@focusnordic.com.

 

Zpracování osobních údajů

S veškerými daty, které shromažďujeme, nakládáme odpovědným, bezpečným a správným způsobem. Proto se při návštěvě našich internetových platforem i během nákupu našeho zboží můžete cítit bezpečně. Focus Nordic je jako provozovatel zodpovědný v souladu s aktuálními zákony a nařízeními zajistit, aby bylo zpracování dat bezpečné.

Osobní údaje jsou jakékoli informace, podle kterých je možné odkazem na jeden nebo více prvků identifikovat konkrétní fyzickou osobu. Může se jednat o osobní údaje, jako je jméno, IČO, emailová adresa nebo adresa bydliště. Bez ohledu na to, jaké údaje shromažďujeme a zpracováváme, vždy zajistíme, že jsou bezpečně zpracovány, strukturovány a uloženy v našich databázích. Údaje můžeme přenášet do dalších databází, stejně zodpovědným, bezpečným a správným způsobem bez ohledu na lokalitu.

 

Zákaznický účet a správa objednávek

Focus Nordic má při prodeji zboží povinnost uchovávat a zpracovávat různé osobní údaje za účelem uskutečnění objednávek a jejich dodání, a také z důvodu dodržení záruky na prodané zboží. Pokud nedostaneme souhlas od našeho zákazníka shromažďovat, uchovávat a zpracovávat jeho osobní údaje, nebudeme schopni splnit naše povinnosti a uskutečnit tak objednávku. Aby bylo možné uskutečnit nákup, musí naši zákazníci souhlasit s našimi podmínkami. Pokud nám nebude udělen souhlas k nakládání s potřebnými údaji, nákup zboží bude zamítnutý.

K tomu, abychom mohli poskytovat informace týkající se objednávek, musíme některé kontaktní údaje uchovávat. Druh sdílených informací týkající se objednávek, může mít formu cenových nabídek, odpovědí na objednávky, informací týkajících se doručení a veškeré dokumentace spojené s fakturací. Osobní údaje, které mohou být uchovávány v souvislosti s objednávkou, jsou následující:

Jméno
Fakturační adresa
Dodací adresa
Telefon
Email
IP adresa

Objednávka zůstává v našich databázích aktivní, dokud nejsou všechny položky objednávky vydány ze skladu a odeslány. Poté je objednávka archivována. Focus Nordic uchovává archivované objednávky jako potvrzení, že dodávka byla úspěšná a dokončená, případně také pro řešení možných vratek zboží, reklamací nebo uplatnění nároků na záruční plnění.

 

Reklamace a žádosti o servis

Když obdržíme reklamaci nebo žádost o servis, musíme k dané události shromáždit údaje a některé z nich dále zpracovat, abychom mohli plnit naše servisní závazky. Pokud nedostaneme souhlas k uložení těchto osobních údajů, po vyřešení problému budou z našich databází vymazány. Pokud souhlas obdržíme, tak uvedené údaje budeme uchovávat do dalšího oznámení nebo dokud nevyprší záruka na daný produkt. Osobní údaje, které lze ukládat v souvislosti s reklamacemi a žádostmi o servis, jsou následující:

IČO
Jméno
Fakturační adresa
Dodací adresa
Telefon
Email
IP adresa

 

Kampaně a losování

Focus Nordic pořádá různé kampaně a losování pro zákazníky, obchodní partnery a jejich zákazníky a další kupující. K tomu, aby se mohli účastnit těchto kampaní nebo losování, potřebujeme shromáždit a uchovávat určité osobní údaje, dokud není nabídka z naší strany zcela dokončena a uzavřena. Některá osobní data budou z našich databází odstraněna, kromě informací, které souvisí s našimi obchodními transakcemi. Více se o našich zákonných povinnostech dočtete v kapitole 2.6. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů potřebujeme v daném období na to, abyste se mohli kampaně nebo losování zúčastnit. Osobní údaje, které lze ukládat z důvodu kampaní a losování, jsou následující:

IČO
Jméno
Fakturační adresa
Dodací adresa
Telefon
Email
Údaje o bankovním účtu

 

Uchazeči o zaměstnání

Když obdržíme žádost o práci, uložíme ji po dobu řešení této záležitosti. V případě zamítnutí žádosti odstraníme obdržené informace a žádné osobní údaje v našich databázích nebudeme uchovávat ve fyzické ani v digitální podobě, pokud nám žadatel nedá výslovný souhlas pro uchování těchto údajů pro budoucí potřeby. Pokud je žádost schválena a uchazeč u nás začne pracovat, pak přesuneme jeho osobní údaje do našich databází, kde budou ze zákonných důvodů uloženy po dobu vykonávání zaměstnání. Po ukončení pracovního vztahu odstraníme všechny nepotřebné informace s výjimkou těch, které musíme ze zákona uchovat. Osobní údaje, které mohou být uloženy z důvodu žádosti o práci, jsou následující:

Rodné číslo
Jméno
Adresa bydliště
Telefon
Email

 

Komunikace a korespondence

Focus Nordic archivuje kontaktní údaje, aby mohl poskytovat obecné informace, reklamu, informace o kampaních a podobně. Archivujeme osobní údaje fyzických osob, zákazníků, i zástupců společností. Kromě toho uchováváme údaje osob, které od nás chtějí dostávat informace o novinkách a akčních nabídkách. Pokud dostaneme souhlas pro uchovávání osobních údajů a sdělování informací prostřednictvím e-mailu, budeme tak činit až do dalšího oznámení. V souvislosti s archivováním kontaktních údajů se mohou uchovávat osobní údaje níže:

Jméno
Dodací adresa
Telefon
Email

 

Zákonné závazky

Podle současných zákonů a předpisů je společnost Focus Nordic, stejně jako ostatní společnosti, ze zákona povinna ukládat informace o obchodních transakcích se svými zákazníky. Pokud neobdržíme potřebné údaje, nemůžeme splnit naši zákonnou povinnost, a tudíž není možné s našimi zákazníky uskutečnit jakékoliv obchodní transakce. Osobní údaje, které mohou být uloženy v souvislosti s obchodními transakcemi, jsou následující:

IČO
Jméno
Fakturační adresa
Dodací adresa
Telefon
Email

 

Poskytování osobních údajů

Focus Nordic udržuje obchodní vztahy s několika externími partnery, kteří mají regulovaný přístup k našim databázím. Tyto vztahy jsou upraveny řádnými smlouvami, které stanovují stejné povinnosti pro nás i pro ně, a které je nutné dodržovat. Focus Nordic kontroluje, kdo z našich partnerů má přístup k osobním údajům, aby mohly být údaje zpracované stejně zodpovědným, bezpečným a správným způsobem. Naším partnerům poskytujeme přístup do našich databází z důvodů uvedených níže:

Technická podpora a řešení problémů
Vývoj
Údržba
Aktualizace a implementace
Integrace mezi databázemi
Zálohování
Dokončení dodávek

 

Vaše osobní zákonná práva

Jako zákazník nebo návštěvník našich platforem můžete kdykoliv využít svých zákonných práv a vyžádat si veškeré své osobní údaje, které jsou u nás uloženy. Na základě vaší žádosti shromáždíme všechny vaše osobní údaje, přičemž vy máte právo tyto údaje zčásti nebo zcela vymazat nebo doplnit.

Kromě vyžádání osobních údajů máte také právo i na další informace, jako je uvedení důvodu, proč tyto údaje uchováváme, s kým je sdílíme nebo odkud jsme je získali v případě, že pocházejí od někoho jiného než od vás.

Kdykoliv nás můžete kontaktovat a využít svých osobních práv. Kontaktujte našeho pracovníka zodpovědného za ochranu osobních údajů prostřednictvím e-mailu GDPR@focusnordic.com.

 

Změny v zásadách ochrany osobních údajů

Focus Nordic si vyhrazuje právo na aktualizaci svých zásad ochrany osobních údajů, a to kdykoliv a jakkoliv často. Nejnovější verze bude vždy k dispozici na našich webových stránkách. V případě větších změn v zásadách ochrany osobních údajů vás budeme informovat prostřednictvím emailu, a to včetně uvedení data, od kterého je nová verze platná.

Focus Nordic AB, odštěpný závod Zelený pruh 95/97 KUTA centrum 140 00 Praha 4 Česká republika IC: 07395019

Najít na Google Maps

Zvolte si region