Před objednáním prosím přidejte zboží do košíku

Před objednáním prosím přidejte zboží do košíku

Přihlásit se

Naše firemní kultura - nyní i do budoucna

Fotografie: Kasper M de Thurah

Firemní kultura společnosti Focus Nordic je silně ovlivněna skandinávskými hodnotami. Jelikož nyní působíme v 15 evropských zemích, je důležité, abychom byli otevřeni novým vstupům a nápadům, a zároveň si zachovali hodnoty, které mají význam pro naší organizaci a naše zaměstnance.

Všichni zaměstnanci a všechny země společnosti Focus Nordic poskytují cenné vlastnosti a dovednosti, které musíme přijmout. Je také důležité, aby všichni zaměstnanci přijali firemní kulturu společnosti Focus Nordic, sdíleli společné hodnoty a jednali způsobem, který vždy následuje to, za čím si společnost Focus Nordic stojí.

Naše hlavní hodnoty


Photo: Marcin Ciepielewski

Oddanost

Jsme oddaní našim značkám, dodavatelům, zákazníkům a průmyslu, ale také úlohám, které každý z nás plní. Všechny úlohy jsou důležité a nepostradatelné. Oddanost, zájem a jednota jsou vyžadovány na všech pozicích a na všech odděleních. Jsme jeden tým, kterému jsme všichni oddaní.


Photo: Lena Lee

Profesionalita a přátelství

Jsme profesionální a přátelští. Existujeme pouze tak dlouho, dokud to dává smysl našim dodavatelům a dokud našim zákazníkům nabízíme přidanou hodnotu.

Ke všem zákazníkům, dodavatelům a kolegům se chováme přátelsky, s respektem a rovnocenně. Jsme sebevědomí a jednáme s odhodláním, ale vždy dbáme na aktivní naslouchání myšlenkám a nápadům ostatních. Chození do práce by měla být zábava.


Photo: Göran Strand

Dostupnost

Důležitost dostupnosti nelze přeceňovat. Pro naše partnery by mělo být snadné s námi obchodovat. Zákazníci a dodavatelé mohou kontaktovat kohokoli ve společnosti Focus Nordic. Komunikujeme spolu v rámci naší společnosti a rychle odpovídáme. Máme stejnou úctu k zákazníkům, dodavatelům i kolegům.


Photo: Lisa Sihlberg

Zodpovědnost

Nebojíme se převzít odpovědnost a dělat rozhodnutí. Naše firemní kultura není bezchybná. Dělat chyby je přijatelné a přebíráme odpovědnost za své vlastní chyby, abychom je napravili a mohli se tak vyhnout jejich opakování. To nás činí důvěryhodnými nejen jako společnost, ale i jako jednotlivce.


Photo: Jonas Borg

Přijímáme změny s otevřenou náručí

Přijímáme a uvědomujeme si, že změny jsou potřeba. Požadavky trhu, zákazníků a dodavatelů budou do budoucna měnit způsoby naší práce.

Odebírat novinky

Získejte nejnovější informace o produktech, inspiraci a speciální nabídky.